Събщения
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития
  График за защита на диплoмни работи
  Специалност ЧРВОСО - 23.07.2022, от 8:30 ч, блок 25.
  Специалност АИС - 24.07.2022, от 8:30 ч, блок 25.
  Специалност КСТ - 24.07.2022, от 8:00 ч, блок 25.
  Специалност Киберсигурност - 24.07.2022, от 10:00 ч, блок 25.
  Прием на студенти в ОКС "Бакалавър"
  През учебната 2022/2023 година във факултет "Артилерия, ПВО и КИС" ще се приемат студенти за обучение в следните специалности:
  Специалностредовнозадочно
  Компютърни системи и киберсигурност1015
  Компютърни технологии за проектиране1010
  Комуникационна техника и технологии1010
  Административна и информационна сигурност-15
  Геодезия20-

  Класирането на кандидатите за студенти се извършва на два етапа за обявените места по специалности и форми на обучение.
   
  Първо класиране – на 7 юли 2022 г.
  Кандидатите, класирани при първо класиране по първата желана от тях специалност, трябва да се запишат за студенти в указания срок. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от участие във второто класиране.
  Кандидатите, класирани при първото класиране за специалност, посочена на второ или следващо място, участват във второто класиране, без да потвърждават допълнително желанието си, затова.
   
  Важно! 
  Мястото на незаписалите се по първо класиране не се запазва.
   
  Второ класиране – на 13 юли 2022 г.
  Второто класиране е окончателно. Класираните кандидати трябва да се запишат в указания срок за студенти по специалността, в която са класирани. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от конкурса.
  След изтичане на срока за записване, по второ класиране, незаетите места се попълват от останалите кандидати по низходящ ред на бала им и по реда на посочените от тях специалности.
   
  Важно! 
  При попълване на незаетите места по низходящ ред на бала, явяването на кандидатите за студенти е задължително.

  Записване на приетите за студенти

  • на първо класиране – 8, 11 и 12 юли 2022 г.
  • на второ класиране – 14 и 15 юли 2022 г.
  • Записване на кандидат-студентите на незаетите места - 20 юли 2022 г.
  Приетите студенти при записване представят следните документи:
  • диплома за средно образование – оригинал;
  • четири снимки с формат 4/6 см цветни;
  • две снимка с формат 2,5/3 см цветни;
  • документи за записване на нови студенти (по образец);
  • лична карта, която след проверката се връща на студента;
  • документ за внесена такса за обучение през първия семестър и такса за комплект студентски документи.
  Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.
  След положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на Проект за откриване на специалност "Геодезия", за учебната 2022/2023 във факултет "Артилерия, ПВО и КИС" ще бъдат приети за обучение в редовна форма студенти по посочената специалност.

  Преподаватели и курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ взеха отборно участие в международно on-line учение по кибер-сигурност „GB-BG Cyber Shockwave-2 EmbargØ”, което се проведе в периода 02-03.07.2020 година.

  Отборът се представи блестящо и заслужи поздравленията на организаторите, като за пореден път доказа, че факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ традиционно е военно-образователната институция, която подготвя компютърни специалисти на високо професионално ниво за нуждите на Българската армия.
  Върни се горе