Student Branch Logo
Срещи на Студентските Клонове на IЕЕЕ в България


Първа Среща на Студентските Клонове - 18.11.1998

На 18.11.1998 г. бе проведена първата среща на студентските клонове на IEEE в България. Инициатор за тази среща бе създадения на 09.09.1998 г. Студентски клон във факултет "Артилерия, ПВО и КИС", гр. Шумен. В срещата взе участие и председателя на българската секция на IEEE доц. Йордан Колев от Техническия Университет в гр. Варна. Също така на срещата присъстваха и представители на студентски клубове от цялата страна - от ТУ София, Варна, Велико Търново, Национален Военен Университет "В. Левски", студенти и преподаватели в ТУ Габрово и факултет "Авиационен", гр. Долна Митрополия, които желаят да създадат свои студентски клубове. Общия брой участници в срещата бе деветнайсет.

Срещата бе открита от съветника на Шуменския Студентски Клон (ШСК) - доц. Митрев, след което участниците се представиха и започна дискусия относно проблемите около студентските клонове и постигнатите вече резултати. Доцент Колев запозна участниците с големите възможности, които организация като IEEE може да предложи на студентите и преподавателите относно тяхното професионално изграждане.

Участниците бяха запознати и със състоялата се на 13-15.08.1998 г. среща в гр. Истанбул, в която участва представителя на студентския клон от София.

Отделено бе и време за разглеждане на материалната база на училището-домакин, в която се подготвят бъдещи специалисти по комуникационни и компютърни технологии.

В края на срещата се постигна съгласие да се проведе друга такава през май месец 1999 г.

Втора Среща на Студентските Клонове - 16.12.1999

Наистина такава среща се състоя, но с известно закъснение от седем месеца. Но независимо от закъснението си може да се каже, че срещата бе най-успешната до момента. Споделени бяха някои много ценни идеи и се обсъди поканата на студентския клуб от ТУ в Айндховен, Холандия, за среща на председателите на клонове от всички държави, влизащи в състава на осми регион.

Повече информация за това как премина срещата в Холандия ще намерите тук.


История и структура на ШСК | Съветник на ШСК | Председател на ШСК | Членове на ШСК | Среща на председателите на Студентски Клубове 15-20.05.2000г, гр. Айндховен, Холандия | Международна срещa на представители на Студентските клонове от Балканските страни | НВУ Факултет "А, ПВО и КИС" | Шуменски университет "Константин Преслваски" | IEEE Main Page

Начална страница

Можете да се свържете с нас на: mieee01@aadcf.nvu.bg

Valid XHTML 1.0 Transitional