Курсантско-студентски IEEE клон ШуменКурсантско-студентски IEEE клон на Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ “В. Левски” и Факултет по технически науки от Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски”

 

 

Институтът на Инженерите по Електротехника и Електроника (IEEE) е най-голямата техническа професионална организация в света. Има около 350 000 члена в 150 страни. Официално е създаден през 1963 г. в резултат на сливането на Американския институт на електроинженерите (AIEE), основан през 1884 г. от Александър Греъм Бел и Томас Едисон и Института на Радиоинженерите (IRE), основан през 1912 г.

Институтът IEEE съдействува за развитието на електротехниката и сродните и науки, включвайки областите от космоса, енергетиката, транспорта до комуникациите, компютрите и микроелектрониката, като работи за прилагането на тези технологии в полза на човечеството. В своята работа се ръководи от Конституция, а всеки член е длъжен да спазва Етичния кодекс. Девизът на института e “IEEE обединява света”.

IEEE има редица професионални научно-образователни и обществени цели – подкрепя професионалното развитие и колективния стил на работа, осъществяването на дългогодишна професионална кариера, стреми се да популяризира и да повиши привлекателността на електротехниката и сродните науки. Институтът се е превърнал от американска в глобална организация, чувствителна към многообразието на националните култури и традиции.

Една от важните цели на IEEE е създаването на Студентски клонове в техническите университети. Такива клонове на IEEE има в близо 900 университета в целия свят. Включването на нашите университети в този списък е не само въпрос на чест.

Студентският Клон е организационна структура на IEEE, образувана от най-малко 20 студенти членове на IEEE, обучаващи се в даден университет. Сега в България има 3 студентски клона – към Техническите Университети във Варна и София и съвместен клон на курсантите от Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” (гр. Шумен) от Националния Военен Университет “В. Левски” и студентите от Факултета по Технически науки от Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски”.

Оперативната работа в клона се извършва от ръководство (branch officers), което включва председател, заместник-председател, секретар и касиер. Връзката между студентския клон и администрацията на висшето училище се осъществява от наставник (counselor) на клона, който се избира от студентите, членове на клона, по предложение на декана на факултета, в който работи клона. Изборът на ръководство, годишните отчети и планове за работа на клона се съгласуват с наставника на клона и декана на факултета.

Ръководството на клона се обновява ежегодно, а мандатът на наставника най-често е две години.

Курсантско-студентския IEEE клон във факултет “Артилерия, ПВО и КИС” е официално утвърден на 09.09.1998 год. Неговият номер е 60691. От 2003 год. в състава на клона влизат и други студенти от гр. Шумен, с което той става съвместен курсантско-студентски клон на факултет “Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ “В. Левски” и на Факултета по Технически науки от Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски”. От 2005 год. наставник (counselor) на курсантско-студентския IEEE клон е доц. д-р инж. Иван Цонев, декан на Факултет по Технически науки от Шуменския Университет. От тогава основната дейност на IEEE клона се развива и от студентите от Шуменския Университет.

         За времето от тогава до днес клонът е имал членове през различните години, както следва:

Курсантско-студентския IEEE клон във факултет “Артилерия, ПВО и КИС” и Факултета по Технически науки от Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” е организирал и е бил домакин на следните по-важни мероприятия:

  1. Първа среща на студентските IEEE клонове в България /18.11.1998 год./. В нея освен домакините участваха 19 представители на студентските клонове от ТУ София, ТУ Варна, ТУ Габрово, Великотърновския университет, бившите ВВУОВУ “В. Левски” и ВВВУ “Г. Бенковски”.
  2. Втора среща на студентските IEEE клонове в България – месец МАЙ 1999 год.
  3. Трета среща на студентските IEEE клонове в България – месец АПРИЛ 2000 год.
  4. Първа среща и Научна сесия на студентските IEEE клонове от Балканския регион – месец МАЙ 2001 год. В срещата и сесията участваха 43 членове на IEEE от Полша, Румъния, Словения, Македония, Гърция, Турция и България.

         Председателите на курсантско-студентския IEEE клон във факултет “Артилерия, ПВО и КИС” и Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” взеха участие в:

1) Конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – 15 – 20. 05. 2000 год., гр. Айндховен, Кралство Нидерландия;

2) Конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – м. юни. 2006 год., гр. Париж, Република Франция;

3) Конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – 31.08-03.09. 2008 год., гр. Лондон, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;

4) Конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – 04.08-08.08. 2010 год., гр. Льовен, Кралство Белгия

5) Конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – 25.07–29.07. 2012 год., гр. Мадрид, Кралство Испания - IEEE Region 8 SBC & GOLD Congress 2012 Madrid, available at https://www.facebook.com/sbcmadrid

6) Предстои провеждането на конгреса на председателите на студентски IEEE клонове от 8 регион – 06.0810.08. 2014 год., гр. Краков, Република Полша, IEEE Region 8 Student and Young Professional Congress 2014 Kraków, available at http://www.sypkrakow.pl/

От основаването си курсантско-студентския IEEE клон във факултет “Артилерия, ПВО и КИС” и Факултета по Технически науки от Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” разполага с клуб и отделна читалня в библиотеката на факултета, който се използва изключително от членове на клона.

В периода 2003-2012 год. курсантско-студентския IEEE клон във факултет “Артилерия, ПВО и КИС” и Факултета по Технически науки от Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” организира или участва в следните мероприятия:

Също така в периода 19-22 март 2005г. г-н Кремен Христов, докторант в Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” и председател на курсантско-студентския IEEE клон през 2004г., участва в международната среща “Бъдещето на членството в IEEE”, проведена в Техническия университет в гр. Загреб, Република Хърватска. Срещата беше организирана от секцията “Студентски активности” на Регион 8 на IEEE.

         За изминалите години 11 члена на клона успешно защитиха докторски дисертации, 1 е в процедура за защита, бяха разработени над 40 дипломни работи за ОКС “магистър”. Също така в периода 2002г. – 2012г. студенти, членове на курсантско-студентския IEEE клон изнесоха общо 12 доклада на научни конференции в чужбина.

         В момента председател на курсантско–студентския IEEE клон е Ангел Мацурев. Той изучава висше инженерно образование със специалност Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и технологии) в НВУ ‘‘Васил Левски‘‘, Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" гр. Шумен.

Другите членове на ръководството са:

         – Александър Валентинов Тодоров, студент трети курс „КИС”, Факултет по Технически науки от Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски”;

         – Мартина Маринова Бучукчиева, студентка трети курс „РТТ”, Факултет по Технически науки от Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски”;

         – Самвел Жан Сетракян, студент трети курс „ИЛ”, Факултет по Технически науки от Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски”;

         Съветник на курсантско-студентския IEEE клон е проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев, заместник – декан на ФТН.

e-mail address: bedzhev@abv.bg

Електронната поща на курсантско-студентския IEEE клон се получава на адресите: