SBS Logo
Съветник на Шуменския Студентски Клуб

Име: Борислав Йорданов Беджев

Факултет: Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"

Катедра: Информационна сигурност

Кабинет: 08210

Телефон: 054 801040 /вътр. 54270

Е-Поща: bedzhev@abv.bg

 
Съветник на Шуменския Студентски Клуб е проф. дтн инж. Борислав Йорданов Беджев.


История и структура на ШСК | Председател на ШСК | Членове на ШСК | Срещи на Студентските клонове в България | Среща на председателите на Студентски Клубове 15-20.05.2000г, гр. Айндховен, Холандия | Международна срещa на представители на Студентските клонове от Балканските страни | НВУ Факултет "А, ПВО и КИС" | Шуменски университет "Константин Преслваски" | IEEE Main Page

Начална страница

Можете да се свържете с нас на: mieee01@aadcf.nvu.bg

Valid XHTML 1.0 Transitional