Шуменски Студентски Клуб на IEEE

Председател на Шуменския Студентски Клуб


Име: Ангел Мацурев

Факултет: Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"

e-mail: angelmatsurev@abv.bgРодом съм от град Батак. Завършил съм средно образование в ПГГСД" Стефан Божков" гр. Батак, специалност "Техник-лесовъд" през 2016 г. Уча в НВУ ‘‘Васил Левски‘‘, Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" гр. Шумен, специалност Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и технологии) в 4 курс.

 

 

История и структура на ШСК | Съветник на ШСК | Членове на ШСК | Срещи на Студентските клонове в България | Среща на председателите на Студентски Клубове 15-20.05.2000г, гр. Айндховен, Холандия | Международна срещa на представители на Студентските клонове от Балканските страни | НВУ Факултет "А, ПВО и КИС" | Шуменски университет "Константин Преслваски" | IEEE Main Page

Начална страница

Можете да се свържете с нас на: mieee01@aadcf.nvu.bg

Valid XHTML 1.0 Transitional