Събщения
  • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
  • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
  • След положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на Проект за откриване на специалност "Геодезия", за учебната 2022/2023 във факултет "Артилерия, ПВО и КИС" ще бъдат приети за обучение в редовна форма студенти по посочената специалност.
    Върни се горе