Събщения
 • Целият курс на обучение на студентите (бакалаври и магистри) се провежда във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен
 • Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" обучава в образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми "Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати"; "Комуникационни мрежи и системи", "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", "Радиолокация и радионавигация", "Организация и управление на въоръжените сили" и "Организация и управление извън сферата на материалното производство".
 • Новини и събития
  Прием на студенти
  През учебната 2022/2023 година във факултет "Артилерия, ПВО и КИС" ще се приемат студенти за обучение в следните специалности:
  Специалност редовно задочно
  Компютърни системи и киберсигурност 10 15
  Компютърни технологии за проектиране 10 10
  Комуникационна техника и технологии 10 10
  Административна и информационна сигурност - 15
  Геодезия 20 -

  Съобщение
  От 28.02.2022 година обучението на студенти е в присъствена форма.
  След положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на Проект за откриване на специалност "Геодезия", за учебната 2022/2023 във факултет "Артилерия, ПВО и КИС" ще бъдат приети за обучение в редовна форма студенти по посочената специалност.
  Международна конференция
  На 03.12.2020 се проведе онлайн семинар на тема:
  „Адаптиране на военното образование в контекста на модернизацията на въоръжението в БА“

  Дискутирани бяха следните въпроси:
  1. Придобиване на ново въоръжение – артилериски системи, противотанкови средства, бойна машина на пехотата, бойни припаси, оптически прибори, три координатни радари и др. за нуждите на БА.
  2. Осигуряване на военно-образователната система с новопридобита техника и въоръжение.
  3. Участие на специалисти от военно-образователната система в екипите за модернизация на БА.

  Участие в семинара взеха Декана на факултет "Артилерия, ПВО и КИС", началници на катедри и служители от ръководството на министерството на отбраната.

  Преподаватели и курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ взеха отборно участие в международно on-line учение по кибер-сигурност „GB-BG Cyber Shockwave-2 EmbargØ”, което се проведе в периода 02-03.07.2020 година.

  Отборът се представи блестящо и заслужи поздравленията на организаторите, като за пореден път доказа, че факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ традиционно е военно-образователната институция, която подготвя компютърни специалисти на високо професионално ниво за нуждите на Българската армия.
  На 12.12.2019 година на официална церемония в Националния политехнически музей – гр. София бяха наградени със стипендии: курсант старши сержант Мирослав Димитров от Факултет „Артилерия ,ПВО и КИС“ гр. Шумен и курсант старшина Полина Петкова от факултет "Авиационен" гр. Долна Митрополия. Стипендиите на лауреатите бяха връчени лично от академик, инж. Кирил Боянов в присъствието на изпълнителния директор на фондация „Еврика“ г-жа Боряна Кадмонова.
  Kурсантиte са удостоени с едноименни стипендии за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски – курсант сержант Мирослав Димитров и за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката ...
  Върни се горе